• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Organizujemy szkolenia spadochronowe dla uczniów.      Stypendia PKP PLK.     Stypendia PKP Cargo Tabor.     Umowa z PKP Cargo.      Umowa z PKP Intercity.     Umowa z Lotniskiem Katowice Airport.     Współpraca z WKU w Będzinie.     Współpraca z Powiatową Komendą Policji.     Współpraca z Zakładem Karnym w Ciągowicach.     Współpraca z Powiatową Komendą Straży Pożarnej.

 

 INFORMACJA DYREKTORA SZKOŁY - BADANIA LEKARSKIE DO TECHNIKUM.

Dyrekcja Zespołu Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego w Łazach informuje o badaniach lekarskich do technikum na rok szkolny 2022/2023 i prosi o zapoznanie się zainteresowanych kandydatów i ich opiekunów prawnych oraz odpowiednie dostosowanie się.


!!! INFORMACJA DLA KANDYDATÓW !!!

 

Skierowania na badania dla zakwalifikowanych do Technikum

 

- Technik eksploatacji portów i terminali 

- skierowania na badania będą wydawane od 12 sierpnia 2022 w sekretariacie szkoły do Przychodni Medycyny Pracy w Zawierciu - ul. Piłsudskiego 80 .

Zaświadczenie lekarskie należy dostarczyć w terminie do 23 września 2022.- Technik transportu kolejowego –

- Technik elektroenergetyk transportu szynowego –

 skierowania na badania będą wydawane po informacji telefonicznej z sekretariatu szkoły (badania będą wykonywane w sierpniu w Medycynie Kolejowej). 

Dostarczenie zaświadczenia lekarskiego w terminie do 23 września 2022.

 

 INFORMACJA DYREKTORA SZKOŁY - WAŻNE INFORMACJE DLA KANDYDATÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W REKRUTACJI.

Dyrekcja Zespołu Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego w Łazach informuje o ważnych zasadach rekrutacji do szkoły na rok szkolny 2022/2023 i prosi o zapoznanie się zainteresowanych kandydatów i ich opiekunów prawnych oraz odpowiednie dostosowanie się.

Poniższe oświadczenie można pobrać, wydrukować, podpisać i w podanym terminie należy dostarczyć do szkoły (może to zrobić inna osoba niż rodzic/opiekun prawny):

Oświadczenie o braku możliwości dostarczenia zaświadczenia lekarskiego do 28 lipca 2022 (składane do 25 lipca 2022) (.docx)--->>>

Oświadczenie o braku możliwości dostarczenia zaświadczenia lekarskiego do 28 lipca 2022 (składane do 25 lipca 2022) (.pdf)--->>>

 

Informacja prawna: W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Informację tę składa się w postaci papierowej lub elektronicznej w terminie do 25 lipca 2022 r. w postępowaniu rekrutacyjnym albo do 12 sierpnia 2022 r. w postępowaniu uzupełniającym. Zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do dnia 23 września 2022 r. Niezłożenie w tym terminie, odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia jest równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego uczeń został przyjęty.


!!! INFORMACJA DLA KANDYDATÓW !!!

 

Skierowania na badania dla zakwalifikowanych do Technikum

 

- Technik eksploatacji portów i terminali 

- skierowania na badania będą wydawane od 12 sierpnia 2022 w sekretariacie szkoły.

 

Zaświadczenie lekarskie należy dostarczyć w terminie do 23 września 2022.

 

- Technik transportu kolejowego –

- Technik elektroenergetyk transportu szynowego –

 skierowania na badania będą wydawane po informacji telefonicznej z sekretariatu szkoły (badania będą wykonywane w sierpniu w Medycynie Kolejowej).  Dostarczenie zaświadczenia lekarskiego w terminie do 23 września 2022.

 


Spotkanie z rodzicami uczniów przyjętych do Zespołu Szkół im. profesora Romana Gostkowskiego w Łazach z dyrekcją odbędzie się:

 

- 24.08.2022r. o godzinie 16:00 w sali 105 dla przyjętych do Liceum Ogólnokształcącego w Łazach

 

Dla przyjętych do Technikum w Łazach spotkanie z rodzicami odbędzie się:

 

- 25.08.2022r. o godzinie 16:00 w sali 105 dla Technik eksploatacji portów i terminali

 

- 26.08.2022r. o godzinie 16:00 w sali 105 dla Technik transportu kolejowego oraz Technik elektroenergetyk transportu szynowego

 

 

 REKRUTACJA 2022/2023  - FILM PROMOCYJNY.

Film promocyjny

PREZENTUJEMY FILM PROMOCYJNY NASZEJ SZKOŁY PRZEDSTAWIAJĄCY KIERUNKI KSZTAŁCENIA NA ROK SZKOLNY 2022/2023 - ZACHĘCAMY DO JEGO OBEJRZENIA:

Kierunki kształcenia to:

liceum ogólnokształcące dla chłopców i dziewcząt,

technik eksploatacji portów i terminali,

technik transportu kolejowego,

technik elektroenergetyk transportu szynowego.

LINK --->>> Film promocyjny

 

 INFORMACJA DYREKTORA SZKOŁY - REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2022/2023.

Dyrekcja Zespołu Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego w Łazach informuje o przedmiotach, które będą brane pod uwagę w rekrutacji do szkoły na rok szkolny 2022/2023 i prosi o zapoznanie się zainteresowanych kandydatów i ich opiekunów prawnych.

Informacja o przedmiotach uwzględnianych w rekrutacji na rok szkolny 2022/2023 --->>>


 

 ROK KOLEI !

Projekt powiatowy

UWAGA - 1 stycznia 2021 roku rozpoczął się Europejski Rok Kolei. Inicjatorem projektu jest Komisja Europejska. Przez cały rok 2021 w Europie odbywają się liczne imprezy związane z transportem kolejowym. Urząd Transportu Kolejowego koordynuje krajowe wydarzenia związane z inicjatywami ERK2021. Zapraszamy do zapoznania się:

Strona internetowa - Rok Kolei --->>>

 

Zespół Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego w Łazach

   
   


 

 INFORMACJA DYREKTORA SZKOŁY - HARMONOGRAM EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH -  SIERPIEŃ 2022.

Dyrekcja Zespołu Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego w Łazach informuje o  harmonogramie egzaminów poprawkowych i prosi o zapoznanie się z terminami, przygotowanie się, zgłoszenie się na egzamin odpowiednio wcześniej.

Harmonogram egzaminów poprawkowych  - sierpień  2022 --->>> 


 

 REKRUTACJA NA UCZELNIĘ  - WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA - APEIRON.

Apeiron

PREZENTUJEMY PLAKAT PROMOCYJNY WYŻSZEJ UCZELNI   - WYŻSZEJ SZKOŁY BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO I INDYWIDUALNEGO:


LINK --->>> Film promocyjny 

  oraz nowy kierunek: PSYCHOLOGIA --->>> 

 

 Gala Jubileuszowa z okazji 10 - lecia Centrum Badań i Edukacji Służb Mundurowych Akademii WSB.

napęd rozjazdu

 

W dniu 28 czerwca 2022 roku odbyła się uroczystość - koncert charytatywny Śląskie Ukrainie" oraz Gala Jubileuszowa z okazji 10 - lecia Centrum Badań i Edukacji Służb Mundurowych Akademii WSB pod przewodnictwem Pani Rektor Zdzisławy Dacko-Pikiewicz. Współorganizatorem Jubileuszu była Komenda Wojewódzka Policji, a Patronat nad Uroczystością objął Wojewoda Śląski – Pan Jarosław Wieczorek. Obecność wielu znamienitych gości uświetnił koncert Orkiestry Śląskiej Policji. Akademia WSB ul. Cieplaka 1c, 411-300 Dąbrowa Górnicza to uczelnia z którą nasza szkoła współpracuje uczestnicząc w turniejach klas mundurowych, spotkaniach, wykładach.

Fotorelacja z uroczystości w galerii zdjęć.

A więcej informacji i zdjęć lepszej jakości na stronie Akademii WSB --->>>

 

 

 Zakończenie roku szkolnego 2021/2022.

napęd rozjazdu

 

W dniu 24 czerwca 2022 roku odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2021/2022. Był to wyjątkowy rok szkolny - ze względu na naukę zdalną i covid, ze względu na wojnę przy naszej granicy i pomoc uchodźcom, ze względu na wiele wyzwań - z którymi chyba poradzili sobie uczniowie i nauczyciele.

Fotorelacja z uroczystości w galerii zdjęć. Wszystkim życzymy zdrowia, szczęścia i pokoju.

Wszystkim uczniom życzymy dobrego wypoczynku !

 


Strona 1 z 52