• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Organizujemy różne szkolenia dla uczniów.      Stypendia PKP PLK.     Stypendia PKP Cargo Tabor.     Umowa z PKP Cargo.      Umowa z PKP Intercity.     Umowa z Lotniskiem Katowice Airport.     Współpraca z WKU w Będzinie.     Współpraca z Powiatową Komendą Policji.     Współpraca z Zakładem Karnym w Ciągowicach.     Współpraca z Powiatową Komendą Straży Pożarnej.

 

 INFORMACJA DYREKTORA SZKOŁY - REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2024/2025.

Dyrekcja Zespołu Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego w Łazach informuje o przedmiotach, które będą brane pod uwagę w rekrutacji do szkoły na rok szkolny 2024/2025 oraz o kierunkach kształcenia,  sprawdzianach, próbie sprawności fizycznej i prosi o zapoznanie się zainteresowanych kandydatów i ich opiekunów prawnych.

Informacja o przedmiotach uwzględnianych w rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 i sprawdzianach --->>>

 

 REKRUTACJA 2024/2025  - FILM PROMOCYJNY.

Film promocyjny

PREZENTUJEMY FILM PROMOCYJNY NASZEJ SZKOŁY- ZACHĘCAMY DO JEGO OBEJRZENIA:

Kierunki kształcenia na rok szkolny 2024/2025 to:

technik transportu kolejowego,

technik elektroenergetyk transportu szynowego.

LINK --->>> Film promocyjny

 

 INFORMACJA DYREKTORA SZKOŁY - PODRĘCZNIKI.

Lista podręczników na rok szkolny 2024/2025:   ................................................................................................


Podręczniki-LICEUM-2024-2025 --->>> 


Podręczniki-TECHNIKUM-2024-2025 --->>>


 

Zespół Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego w Łazach

   
   


 

 INFORMACJA DYREKTORA SZKOŁY - HARMONOGRAM EGZAMINÓW POPRAWKOWYCH -  SIERPIEŃ 2024.

Dyrekcja Zespołu Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego w Łazach informuje o  harmonogramie egzaminów poprawkowych i prosi o zapoznanie się z terminami, przygotowanie się, zgłoszenie się na egzamin odpowiednio wcześniej.


Harmonogram egzaminów poprawkowych przedmiotowych  - sierpień  2024 --->>> 

 

 CERTYFIKAT SELFIE 2024.

SELFIE (ang. Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational technologies – autorefleksja nad efektywnym uczeniem się przez wspieranie innowacji za pomocą technologii edukacyjnych) to bezpłatne narzędzie, które ma pomóc szkołom w stosowaniu technologii cyfrowych wspierających proces nauczania, uczenia się i oceniania.

 

 Zakończenie roku szkolnego 2023/2024.

 

W dniu 21 czerwca 2024 roku odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2023/2024. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Komendant Powiatowy Policji w Zawierciu - insp. Jacek Kurdybelski, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Łazach, Radny Powiatu Zawierciańskiego, Członek Zarządu Powiatu Zawierciańskiego Pan Grzegorz Piłka, Dawid Tomasik - Przedstawiciel Firmy SIEMENS Mobility, Przedstawiciele PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - Marlena Kosmala i Arkadiusz Rajczyk Z Zakładu Linii Kolejowych w Częstochowie, Przedstawiciel Firmy CMC POLAND z Zawiercia - Paulina Pańka, Przewodnicząca Rady Rodziców Edyta Kacprzak. Nasi uczniowie mają stypendia z firm zawodowych, odbywają praktyki zawodowe i znajdują zatrudnienie.
Oprócz stypendiów Firma SIEMENS ufundowała dodatkowo dla 6 najlepszych uczniów bony po 1000 zł.. Firma PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oprócz stypendiów ufundowała dodatkowo upominki i nagrody po 500 zł. Uczniowie otrzymali wiele nagród, świadectwa z czerwonym paskiem, książki, pochwały. Także nauczyciele otrzymali podziękowania za cały rok szkolny.
Uroczystość umilili uczniowie występami artystycznymi. Zaproszeni goście życzyli uczniom dobrych wakacji.
Pani Dyrektor Katarzyna Rusek-Szczygieł podziękowała wszystkim gościom i firmom, pracownikom, nauczycielom, rodzicom i uczniom i życzyła udanych, bezpiecznych wakacji.

Zapraszamy do fotorelacji.
 

 Gra terenowa "The End of Skull" 2024.

 

19 czerwca nasi Wolontariusze wzięli udział w grze terenowej "The End of Skull" dla Podopiecznych Placówki Opiekunczo-Wychowawczej "Pegaz" w Chruszczobrodzie.
Dzieciaki miały za zadanie odnaleźć skarby ukryte w lesie: Totem, Skrzynię z precjozami, Mapę oraz Flagę. Dzielnie poprowadzili ich nasi Uczniowie: Tobiasz, Albert i Wiktoria. W rolę strażników leśnych tajemnic wcieliły się: Michasia, Daria, Wiktoria, Kaya, kolejna Wiktoria i Nicola, Olga, Ola oraz dwie Natalie.
Dzieciaki zebrały precjoza, a zwieńczeniami zabawy było grillowanie w Pegazie. Zakończenie roku szkolnego 23/24 z przytupem.

Zapraszamy do fotorelacji.
 

 "GOSTEK" w Sądzie Rejonowym w Zawierciu 2024.

W dniu 17 czerwca uczniowie naszej szkoły byli z wizytą w Sądzie Rejonowym w Zawierciu. Mogli podpatrzeć jak wygląda rozprawa sądowa, posłuchać ciekawych prelekcji prowadzonych przez sędziów wydziału karnego oraz zobaczyć pokoje zatrzymań dla osadzonych z zakładów karnych i aresztów śledczych. Tego typu wyjścia są cenne przy wyborze przyszłego zawodu. Kto wie, może wśród naszych uczniów są przyszli prawnicy.

 

 

 INFORMACJA - ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2023/2024 - 21 czerwca 2024.

 Zakończenie roku szkolnego 2023/2024 w dniu 21 czerwca 2024 w Zespole Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego w Łazach  : 

Godzina 8:00 - Msza na zakończenie roku szkolnego w kościele Św. Maksymiliana Marii Kolbego obok szkoły w intencji społeczności szkolnej, podziękowanie za miniony rok i błogosławieństwo na wakacje na którą serdecznie zaprasza wszystkich nasz ksiądz katecheta Janusz Kania. 

Godzina 9:00 - Akademia na zakończenie roku. 

Spotkanie z wychowawcami w salach i z koleżankami i kolegami. 

JUŻ WAKACJE STRUMYK LAS ...

 


Strona 1 z 65