• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

   Taktyka "zielona" i pierwsza pomoc.

TAKTYKA ZIELONA I PIERWSZA POMOC”

17.11.2014r. ( poniedziałek)

8.50 – 11.25 - pierwsza pomoc – klasa 1a (sala 105)

11.25 – 14.00 – „taktyka zielona” klasa 2b

11.25 – 14.00 – pierwsza pomoc – klasa 2a ( sala 105)

18.11.2014r. ( wtorek)

11.25 – 14.00 „taktyka zielona” – klasa 1a i 2a

Klasy trzecie liceum przygotowują się do egzaminu maturalnego 

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

   Światowy Tydzień Przedsiębiorczości.

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości już po raz siódmy w Polsce 

150 krajów, tysiące bezpłatnych szkoleń, wykładów i debat. 17 listopada 2014r. rusza siódma edycja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości – największego na świecie wydarzenia wspierającego przyszłych i obecnych przedsiębiorców. To inicjatywa wyjątkowa, bo gromadząca instytucje państwowe, prywatne i pozarządowe, firmy i szkoły, uniwersytety i osoby prywatne. Wszystkie te podmioty przez jeden tydzień w roku organizują bezpłatne szkolenia, wykłady i debaty, które wspierają rozwój przedsiębiorczości w danym kraju. Pomysłodawcami Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości są premier Wielkiej Brytanii Gordon Brown, prezes amerykańskiej Fundacji Kauffmana – Carl Schramm oraz brytyjska rządowo-biznesowa organizacja Make Your Mark. Global Entrepreneurship Week to już właściwie międzynarodowy ruch społeczny.

Aby rozwinąć kliknij tu!

 

 

   Święto Niepodległości 2014.

 

Dnia 11 listopada 2014 r. uczestniczyliśmy w obchodach Święta Niepodległości, które odbyło się pod Pomnikiem Niepodległości na Cmentarzu Parafialnym w Zawierciu. Uczniowie „Gostka” godnie reprezentowali społeczność uczniowską naszej szkoły, oddając hołd bohaterom walk o niepodległość. Po odczytaniu Apelu Poległych i modlitwie w intencji Ojczyzny i Poległych Żołnierzy, pani dyrektor mgr Marzena Orzoł wspólnie z nauczycielami szkoły złożyła wiązankę kwiatów aby uczcić wszystkich, którzy w walce o niepodległość stracili życie.
W tym samym dniu również delegacja naszej szkoły  na czele z panią dyrektor oraz uczniami z klas mundurowych wzięła udział w uroczystej Mszy Św. w Kościele pw. Maksymiliana Marii Kolbego w Łazach, a następnie złożyła  kwiaty pod tablicą pamiątkową umieszczoną na budynku  dworca w hołdzie mieszkańcom Miasta i Gminy Łazy.Po oficjalnych uroczystościach w Łazach nasi uczniowie z klas mundurowych  zabezpieczali Bieg Niepodległości o szablę  Regionu Ipa Zawiercie. Opiekunami w czasie Biegu Niepodległości była pani mgr Eliza Wieczorek oraz pani mgr Zyta Świeżawska.


                                                                                                                                                             

 

   Akcja PCK !

 

Dnia 13 listopada 2014 roku na terenie naszej szkoły odbyła się już druga w tym roku szkolnym Akcja Honorowego Krwiodawstwa. Do tej akcji zgłosiło się  aż 39 uczniów, dopuszczonych zostało 24, a 9 z nich oddało krew po raz pierwszy w życiu. Oddając krew pomagamy innym i sobie.

Serdecznie dziękujemy!!! SK PCK


 

   Przekazanie Sztandaru Pamięci Powstańców.

 

Uroczystość przekazania Sztandaru Pamięci Powstańców im. ks. Benwenuto Mańkowskiego

Dnia 9 listopada 2014 podczas mszy świętej w kościele św. Michała Archanioła w Łazach, Szkoła została wyróżniona opieką nad Sztandarem Powstańców Styczniowych im. księdza Benwenuto Mańkowskiego . Sztandar został ufundowany przez Komitet Pamięci ks. Benwenuto Mańkowskiego w skład którego wchodzi Towarzystwo Miłośników Ziemi Zawierciańskiej i Forum dla Zagłębia Dąbrowskiego. Projekt Sztandaru sporządził przewodniczący Komitetu pan Tadeusz Loster –miłośnik i promotor historii Regionu a wykonanie Sztandaru zlecił wiceprzewodniczący ksiądz Leonard Zagórski proboszcz parafii św. Michała Archanioła w Łazach. Sztandar pozostanie własnością parafii pod wezwaniem św. Michała Archanioła w Łazach ale to młodzież naszej szkoły wspólnie z Towarzystwem Miłośników Ziemi Zawierciańskiej sprawuje opiekę nad Sztandarem i ma zaszczyt prezentować go na uroczystościach rocznicowych potyczki powstańców 1863 roku w Lesie Rokickim, obchodzonych co roku przy mogile powstańców na Kazimierówce. Tym większe to dla nas wyróżnienie gdyż właśnie nasza młodzież, od kilku lat dba o artystyczną oprawę tych uroczystości. Wkrótce na naszej stronie pojawi się opis i zdjęcia Sztandaru. Opiekę nad młodzieżą sprawowali pani mgr Renata Chmielewska i pan dr Janusz Czernek. 

 

   Przysięga i ślubowanie klas pierwszych Zespołu Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego w Łazach !

 

 

 

W piątek 7 listopada 2014 roku , oficjalnie w szeregi społeczności uczniowskiej naszej szkoły wstąpili uczniowie klas pierwszych . Na wierność ideałom, po odśpiewaniu Roty przysięgali uczniowie klasy mundurowej a postępowanie w duchu tolerancji i humanizmu ślubowali uczniowie klasy technicznej o specjalności porty i terminale oraz specjalności technik elektroenergetyk transportu szynowego. Pani dyrektor mgr Marzena Orzoł witała uczniów, ich rodziców i opiekunów, podkreślając zadania szkoły realizowane w celu wszechstronnego rozwoju młodzieży oraz wyraziła słowa podziękowania dla oficjalnych gości przybyłych na uroczystość. Wśród gości witaliśmy pana ppłk Wacława Wójcika starszego wizytatora do spraw obronnych Śląskiego Kuratorium Oświaty w Katowicach, pana Rafała Porca wicestarostę Powiatu Zawierciańskiego, panią Krystynę Koczur radną Powiatu Zawierciańskiego, panią Bożenę Miklas kierownika Wydziału Edukacji Miasta i Gminy Łazy, pana kapitana Jacka Łukasika z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Będzinie, pana inspektora Grzegorza Muchę z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, pana Tadeusza Klimasa żołnierza AK, pana Włodzimierza Gorzelaka prezesa Związku Kombatantów Rzeczypospolitej w Zawierciu, pana Wawrzyńca Grzegórzko drużynowego Związku Strzeleckiego „Strzelec”, pana Janusza Kmiecika dyrektora przedsiębiorstwa Dolomit - Kopalnia Ząbkowice, pana Jacka Karniewskiego z zespołu prasowego PLK, pana Pawła Abuckiego z Centrum Inicjatyw w Zawierciu, pana Jacka Panka wiceprezesa zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Zawierciańskiej, panią Krystynę Męcik prezesa Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Łazach, pana Grzegorza Piłkę dyrektora Domu Kultury w Łazach. Gościliśmy również Dyrekcje Gimnazjów Miasta i Gminy Łazy. Pani dyrektor odczytała list senatora Rzeczypospolitej Polskiej pana Zbigniewa Meresa skierowany do całej społeczności szkolnej, krótkie przemówienia wygłosili również pan wizytator ppłk Wacław Wójcik i pan wicestarosta Rafał Porc. Za dotychczasową współpracę podziękował pan Włodzimierz Gorzelak a nagrody dla uczestników rajdu Dekielka wręczył pan kapitan Jacek Łukasik.

Uroczystość poprzedziła o kilka dni rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę, zebrani wysłuchali więc poezji o tematyce niepodległościowej i patriotycznej w wykonaniu młodzieży naszej szkoły. Całość koordynowały: pani mgr Monika Małysa, pani mgr Maria Domagała oraz pani mgr Renata Chmielewska.

 

   ORGANIZACJA "STRZELEC"

W miesiącu listopadzie Zespół Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego w Łazach rozpoczął współpracę ze Związkiem Strzeleckim „Strzelec” Organizacją Społeczno Wychowawczą. Kadra instruktorska Jednostki Strzeleckiej 2037 Sosnowiec będzie prowadzić zajęcia specjalistyczne w klasach o profilu mundurowym. Działalność „Strzelca” jest wpisana jest w program współpracy Ministerstwa Obrony Narodowej ze społeczeństwem, natomiast Stowarzyszenie organizacyjnie posiada patronat Ministra Obrony i Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego. Na terenie Województwa Śląskiego działalność „Strzelca” jest od wielu lat popierana przez Śląskiego Kuratora Oświaty w Katowicach (pismo nr. OB – WW.4249/7/08 z dnia 23 października 2008 roku).

ZS Strzelec OSW jest kontynuatorem ideowym przedwojennego Związku Strzeleckiego podstawowym jego celem „Strzelca” jest wychowanie młodzieży w duchu patriotyzmu, poczucia służby i obowiązku względem kraju i społeczeństwa. W trakcie zajęć Strzelcy zdobywają wiedzę z zakresu, topografii, pomocy przed lekarskiej i wielu innych rzeczy miedzy innymi przetrwania w trudnych warunkach tzw. survivalu. Także uczą się współpracy wewnątrz drużyny i koleżeństwa, zdobywają nowe umiejętności i podnoszą swoją sprawność fizyczną, ponadto uzyskać mogą wiedzę i umiejętności przydatne w postępowaniach kwalifikacyjnych do wojska, policji i innych formacji umundurowanych.

 

 

Wycieczka na lotnisko.

W dniu 4 listopada 2014 r. klasa 1 CD oraz słuchacze Szkoły Policealnej pod przewodnictwem mgr inż. Marii Domagały wraz z opiekunami mgr Moniką Małysa i mgr inż. Krzysztofem Sapkowskim zapoznali się z infrastrukturą i pracą lotniska Katowice w Pyrzowicach. Być i zobaczyć na własne oczy to dużo dla dalszej nauki.

 Fotorelacja >>> 

Wideorelacja >>> 


 

 

 Akcja PCK

Członkowie SK PCK w dniu 30 października wzięli udział w akcji

"Czwartek z PCK w Intermarche".

Akcja polega na zbiórce artykułów spożywczych w sklepie Intermarche przy ul. Obrońców Poczty Gdańskiej w Zawierciu.

Zbiórkę przeprowadzają członkowie Szkolnych Kół PCK z powiatu zawierciańskiego w każdy czwartek od godziny 9.00 do 13.00.

Żywność przekazywana będzie najuboższym rodzinom uczniów.

Krótka fotorelacja >>>


   

 
 Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego wraz ze swym opiekunem, w przeddzień dnia Wszystkich Świętych, złożyli kwiaty i zapalili znicz przy pomniku żołnierzy poległych podczas I wojny światowej.


Mogiła zbiorowa znajduje się nieopodal budynku szkoły, w lesie. Pochowano w niej żołnierzy austriackich i niemieckich.

Corocznie delegacja uczniów zapala symboliczne światło upamiętniając bezimiennych zmarłych. Rodziny żołnierzy nie mogą tego zrobić.


My pamiętamy…

Fotorelacja >>> 


 

 

 W dniu 27 października nasi uczniowie Daria Rej i Sebastian Pomykała z klasy  II B wzięli udział w konkursie recytatorskim szkół średnich z powiatu zawierciańskiego.

Oto kilka zdjęć z tego wydarzenia >>>


 

 

 KONKURS INFORMATYCZNY "BÓBR"

Zapraszamy do udziału w konkursie informatycznym Bóbr wszystkich uczniów naszej szkoły.

Konkurs dotyczy wiedzy ogólnej oraz zagadnień algorytmicznego myślenia i polega na rozwiązaniu testu przy komputerze.

Osoby chętne proszone są o zgłaszanie się do mgr inż. Krzysztofa Sapkowskiego do dnia 3 listopada 2014 r.

Termin konkursu: 12 listopad 2014 r. godzina 12:00.

Można zapoznać się z zasadami i zadaniami z lat ubiegłych na stronie http://www.bobr.edu.pl  >>>

 Plakat konkursowy >>>


 


Strona 41 z 44