• Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Pedagog, pedagog specjalny, psycholog.

Email Drukuj PDF

 PEDAGOG SZKOLNY

mgr Agnieszka Pietrkiewicz

PORADY I KONSULTACJE:

  Dzień tygodnia          

    Godziny pracy     

 Poniedziałek 

10:30 - 14:30

 Wtorek  

 9:00 - 14:00

 Środa 

 9:00 - 14:30

 Czwartek

9:00 - 12:30 

  Piątek

14:00 - 16:00 

 

PSYCHOLOG SZKOLNY

mgr Anna Służewska

PORADY I KONSULTACJE:

  Dzień tygodnia          

    Godziny pracy     

 Wtorek  

 10:00 - 14:00

 Środa 

 13:00 - 17:00

  Piątek

11:00 - 14:00 

 

PEDAGOG SPECJALNY

mgr Ewa Sosnowska

PORADY I KONSULTACJE:

  Dzień tygodnia          

    Godziny pracy     

 Poniedziałek 

7:30 - 11:30

 Wtorek  

 11:10 - 13:10

15:10 - 17:10

 Czwartek

11:10 - 14:10

 

 

 

Komputer - korzyści i zagrożenia --->>>

 

Jak nie dać się HIV/AIDS --->>>

 

 


Wolontariuszki z naszej szkoły wzięły udział w projekcie zorganizowanym przez Fundację z Pomysłem wraz z Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Łazach oraz lokalnymi partnerami. Realizowany projekt dotyczył profilaktyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie – akcja pt.: „ W DZIEŃ I W NOCY BEZ PRZEMOCY”.

W ramach akcji wystąpiła Antyprzemocowa Grupa Teatralna ART. 207 ze spektaklem „Gdzie Ona jest?”. Po spektaklu przedstawiciele Fundacji z Pomysłem przeprowadzili prezentację dot. mitów i stereotypów związanych z przemocą w rodzinie.

 

Następnie zaprezentował się zespół wokalny z Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Zawierciu. Natomiast w plenerze odbyły się m.in. warsztaty z odbijania szablonów z hasłami antyprzemocowymi  na torbach, był pokaz samoobrony, animacje dla dzieci oraz rozstrzygnięcie konkursu plastycznego i wystawa prac konkursowych.

Dziewczyny dzielnie reprezentowały szkołę poprzez pomoc w akcjach happeningowych.

 

P.S. Zgadnijcie, która nasza wolontariuszka przebrała się za Sznopka, maskotkę śląskiej policji.

Agnieszka Pietrkiewicz, Agnieszka Więckowska-Szkarłat

 


.

Instytucje wspierające szkołę w zakresie rozpoznawania

i rozwijania indywidualnych możliwości, predyspozycji

 i uzdolnień uczniów

 

1)     Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

2)     Wojskowa Komisja Uzupełnień

3)     Przewozy Regionalne

4)     Jurasport

5)     Jurajski Szwadron Kawalerii im. Króla Jana III Sobieskiego

6)     Akademia Sztuki Wojennej

7)     KSW „Arashi” Zawiercie

8)     OSP w Ciągowicach

9)     Lotnisko Pyrzowice

10) Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych

    11)Zakład Karny w Ciągowicach

 

Problem - otyłość

 

   Dziecko z nadwagą czy otyłe coraz łatwiej spotkać na ulicy. Co gorsza, nadmiar kilogramów u dziecka rzadko kiedy budzi należyty niepokój u rodziców. Często dorośli mówią, że nadwaga to nie problem, bo przecież dziecko z tego wyrośnie. A to wcale nie jest oczywiste. otyłe dzieci to otyli dorośli. Więcej, otyłe dziecko to chore dziecko i chory dorosły. Co robimy źle, że nasze dzieci są otyłe?

   Zachęcam Rodziców do zapoznania się z opracowaniem pt. DZIECI – profilaktyka i terapia nadwagi i otyłości dziecięcej Poradnik dla mądrych rodziców”.

    Poradnik w wersji elektronicznej znajdziecie Problem - otyłość

   Dziecko z nadwagą czy otyłe coraz łatwiej spotkać na ulicy. Co gorsza, nadmiar kilogramów u dziecka rzadko kiedy budzi należyty niepokój u rodziców. Często dorośli mówią, że nadwaga to nie problem, bo przecież dziecko z tego wyrośnie. A to wcale nie jest oczywiste. otyłe dzieci to otyli dorośli. Więcej, otyłe dziecko to chore dziecko i chory dorosły. Co robimy źle, że nasze dzieci są otyłe?

   Zachęcam Rodziców do zapoznania się z opracowaniem pt. DZIECI – profilaktyka i terapia nadwagi i otyłości dziecięcej Poradnik dla mądrych rodziców”.

    Poradnik w wersji elektronicznej znajdziecie Państwo wchodząc na link:Państwo wchodząc na link: 

Ważne informacje 


Mądry rodzicu !

 1) Mów dziecku, że jest dla ciebie najważniejszą osobą, że zależy Ci, by było zdrowe i szczęśliwe, poznaj jego przyjaciół, zainteresowania i sposoby spędzania czasu wolnego;

2) Rozmawiaj z dzieckiem często, pytaj o jego zdanie, uważnie słuchaj, rozmawiaj także na trudne tematy;

3) Postaw jasne granice;

 4) Doceniaj wysiłki w osiąganiu celów, chwal dziecko za sukcesy i odpowiedzialność - podnosisz tym jego poczucie własnej wartości;

5) Zapewniaj, że zawsze może liczyć na twoją pomoc w trudnych sytuacjach.

 

Niezależnie od funkcji pełnionej w procesie wychowawczym należy pamiętać o kilku ważnych sprawach:

1) Bądź przykładem, postępuj tak, by być wiarygodnym. Dzieci są dobrymi obserwatorami i łatwo zauważą, gdy nie robisz tak, jak mówisz;

2) Wymagaj, ale stawiaj dziecku warunki możliwe do spełnienia;

3) Bądź konsekwentny, aby dziecko liczyło się z Tobą i wiedziało, że ustalone przez Ciebie normy w ważnych sprawach muszą być respektowane;

4) Poznaj przyjaciół i znajomych dziecka. Pamiętaj, że w tym wieku koledzy odgrywają dużą rolę i często mają duży wpływ;

5) Szanuj prawo dziecka do własnych wyborów, opinii, dysponowania swoim wolnym czasem. Doradzaj, ale nie narzucaj swojej woli;

6) Nie bądź nadmiernie opiekuńczy, pozwól dziecku zdobywać doświadczenia; ono uczy się życia przede wszystkim robiąc nowe rzeczy, sprawdzając. Czasem popełnia przy tym błędy, bądź zatem czujny i w porę reaguj. 

 Uratuj komuś życie.

 

 Uczniowie klas pierwszych wzięli udział w prelekcji poświęconej organizacji  akcji pozyskania dawców szpiku kostnego.

    Prelekcje prowadziła pani Paulina Bugiel z Wojewódzkiej Stacji Krwiodawstwa w Katowicach.

- Uratować komuś życie możesz również TY!

- W jaki sposób?
- To proste.

Nie musisz być strażakiem, policjantem, lekarzem.
Wystarczy, że ofiarujesz swój szpik.
W Polsce, co roku, około 12 tysięcy osób zapada na białaczki i inne choroby układu krwiotwórczego.
Dla wielu z nich jedyną szansą na wyleczenie jest przeszczep szpiku od zdrowego dawcy.
Autogeniczny przeszczep (chory jest dawcą i biorcą) - często jest mało skuteczny.
Przeszczep allogeniczny od dawcy rodzinnego możliwy jest jedynie w 1 %przypadków.
Alternatywą są allogeniczni dawcy niespokrewnieni.

Tym dawcą możesz być TY !!!

Decyzją Ministra Zdrowia z dnia 14.03.2011r. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach uzyskało pozwolenie na wykonywanie czynności polegających na pozyskiwaniu dawców allogenicznych szpiku - tj. na prowadzenie Ośrodka Dawców Szpiku (ODS).
Ośrodek Dawców Szpiku mieści się w siedzibie Centrum Krwiodawstwa w Katowicach przy ulicy Raciborskiej 15.

W roku 2006 w Polsce rozpoczął działanie Centralny Rejestr Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej - działający przy Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnym ds. Transplantacji „POLTRANSPLANT” (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 kwietnia 2006r. w sprawie centralnego rejestru niespokrewnionych dawców szpiku i krwi pępowinowej Dz.U. Nr 79 poz. 557).

Rejestr honorowych dawców szpiku zawiera dane osobowe wraz z wynikami badań genetycznych potencjalnych dawców. Zasoby polskich rejestrów przesyłane są do bazy komputerowej Światowego Banku Szpiku (Bone Marrow Donor Worldwide – BMDW) w Leiden (Holandia). Dane osoby wpisanej do Rejestru Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej są zakodowane numerem identyfikacyjnym i pilnie strzeżone. Do ośrodków transplantacyjnych tylko w takiej formie są przekazywane informacje. Rejestr czuwa nad bezpieczeństwem danych dawców i jest za nie odpowiedzialny.
Światowy Bank Szpiku skupia 64 rejestry z 44 krajów świata i gromadzi informacje o ponad 14,5 mln potencjalnych dawców komórek krwiotwórczych.
Szansa na zgodność w antygenach zgodności tkankowej (HLA ) dwóch niespokrewnionych osób jest niska, waha się od 1:100 do 1:1 000 000 - w przypadku rzadko występujących antygenów.

Uwaga! Potencjalny dawca szpiku może zgłosić się tylko do jednego rejestru. Procedura poszukiwania niespokrewnionego dawcy dla konkretnego pacjenta obejmuje przeszukanie bazy światowej, zawierającej wszystkie istniejące rejestry. Jeśli ta sama osoba będzie w 2 lub 3 rejestrach spowoduje to błędy w wynikach przeszukiwania.

Każdy region geograficzny, każda populacja, ma charakterystyczne dla niego zestawienia antygenów HLA, dlatego najłatwiej dla polskiego chorego znaleźć dawcę z Polski.
Geny układu HLA (human leukocyte antigens) - HLA I i HLA II klasy to najważniejsze białka odpowiadające za zgodność tkanek dawcy i biorcy, decydujące o utrzymaniu się lub odrzuceniu przeszczepu.

Oddawanie szpiku to w zasadzie pobranie macierzystych komórek krwiotwórczych (komórek pnia) - mających zdolność samoodnawiania się, rozmnażania i różnicowania się we wszystkie linie komórkowe szpiku.

Macierzyste komórki krwiotwórcze można pozyskać:

 • drogą aspiracji z jam szpikowych kości talerzy biodrowych (w znieczuleniu ogólnym) - obecnie rzadziej stosowana metoda;
 • drogą aferezy (separacji) z krwi obwodowej, po uprzedniej stymulacji farmakologicznej(czynnikami wzrostu) - metoda częściej stosowana;
 • z krwi pępowinowej po porodzie.


 

Światowy Dzień Zdrowia kwietnia 2018.

"Zdrowie dla wszystkich" to hasło Światowego Dnia Zdrowia w 2018 r.

Stan pełnego fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu to ideał, do którego powinni dążyć wszyscy ludzie.

   W ramach Światowego Dnia Zdrowia w naszej szkole rozdawane były uczniom broszury informujące o właściwym sposobie odżywiania się oraz przeprowadzone zostały w klasach dyskusje panelowe w języku polskim i angielskim.

   „Zdrowie dla wszystkich” to nie tylko hasło tegorocznego Światowego Dnia Zdrowia, ale wizja przyświecająca od ponad siedemdziesięciu lat, działalności Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Doskonały, najwyższy możliwy poziom zdrowia dla wszystkich ludzi, to wyzwanie dla światowych liderów i motyw przewodni wspierania krajów w dążeniu do Uniwersalnej Opieki Zdrowotnej (UHC).

"Nikt nie powinien wybierać między śmiercią a trudnościami finansowymi. Nikt nie powinien wybierać pomiędzy kupowaniem lekarstw a kupowaniem jedzenia. "

 • Co najmniej połowa ludzi na świecie nie jest obecnie w stanie uzyskać niezbędnych usług zdrowotnych.
 • Prawie 100 milionów ludzi jest zmuszanych do skrajnego ubóstwa, przetrwania za jedyne 1,90 USD lub mniej dziennie, ponieważ muszą płacić za usługi zdrowotne z własnej kieszeni.
 • Ponad 800 milionów ludzi (prawie 12% światowej populacji) wydaje co najmniej 10% swoich domowych budżetów na wydatki zdrowotne dla siebie, chorego dziecka lub innego członka rodziny. W budżecie domowym takie wydatki traktowane są jako "katastrofalne wydatki".
 • Pokrywanie katastrofalnych wydatków na opiekę zdrowotną jest problemem globalnym. W bogatszych krajach w Europie, Ameryce Łacińskiej i niektórych częściach Azji, które osiągnęły wysoki poziom dostępu do usług zdrowotnych, coraz więcej osób wydaje co najmniej 10% swoich domowych budżetów na wydatki zdrowotne.

Wiadomości na temat Światowego Dnia Zdrowia 2018

 • Powszechne ubezpieczenie zdrowotne polega na zapewnieniu, aby wszyscy ludzie mogli uzyskać wysokiej jakości usługi medyczne, gdzie i kiedy ich potrzebują, bez ponoszenia trudności finansowych.
 • Nikt nie powinien wybierać pomiędzy dobrym zdrowiem a innymi potrzebami życiowymi.
 • UHC jest kluczem do zdrowia i dobrego samopoczucia ludzi i narodów.
 • Niektóre kraje poczyniły wielkie postępy. Ich wyzwaniem jest utrzymanie zasięgu, aby sprostać oczekiwaniom ludzi.
 • Wszystkie kraje będą podchodzić do UHC na różne sposoby: nie ma jednego uniwersalnego rozwiązania. Ale każdy kraj może zrobić coś, aby rozwinąć UHC.
 • Sprawienie, by usługi zdrowotne stały się naprawdę uniwersalne, wymaga przejścia od projektowania systemów opieki zdrowotnej wokół chorób i instytucji do usług zdrowotnych zaprojektowanych dla ludzi i wokół nich.
 • Każdy może wziąć udział w tworzeniu UHC, biorąc udział w dyskusji na temat UHC

ARS, czyli jak dbać o miłość

 

Uczniowie z klasy 1a, 1b i 3d wzięli udział w  programie edukacyjnym pt. „ARS, czyli jak dbać o miłość, w ramach projektu „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”, współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

Wyjątkowość programu „ARS, czyli jak dbać o miłość?” autorstwa Pana dr. Krzysztofa Wojcieszka, polega na nowoczesnym  podejściu do profilaktyki uzależnień, opartym o wartości uznawane przez młodych ludzi. Głównym celem programu pt. „ARS, czyli jak dbać o miłość?” jest ograniczenie używania substancji psychoaktywnych przez młodzież (np. alkoholu, tytoniu, narkotyków i dopalaczy), także w kontekście przyszłych ról rodzicielskich.

Według badań GIS z 2012 roku 2,2% polskich kobiet w ciąży przyjmuje środki uspokajające lub nasenne, 7% pali papierosy, a aż 10,1% spożywa alkohol. Dodatkowo 22,5% ciężarnych jest codziennie narażonych na bierne palenie. O ile 90,2% kobiet, jako wysoki czynnik ryzyka dla rozwijającego się płodu, uznaje aktywne palenie tytoniu, świadomość na temat szkodliwości picia alkoholu jest dużo niższa. Nadal wiele Polek uważa, że picie niewielkich ilości alkoholu w trakcie ciąży nie jest szkodliwe dla płodu (2,5%). Niektóre z nich są zdania, że picie dużych ilości alkoholu nie jest w ogóle ryzykowne.

W konsekwencji, w 2012 roku u 0,5% badanych dzieci z wadami wrodzonymi stwierdzano cechy alkoholowego zespołu płodowego (FAS) w postaci m.in. niedorozwoju płytek paznokciowych, krótkich szpar powiekowych, braku rynienki nosowo-wargowej, zeza, cienkiej górnej wargi i krótkiej szyi. 

 

Dieta maturzysty

                

   Młodzież naszej szkoły skorzystała z bezpłatnych wykładów organizowanych przez Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa z siedziba w Poznaniu Wydziału Nauk Społecznych w Jaworznie.

   Wykład poprowadziła pani dr Agnieszka Kowalczyk. Zajęcia przybliżyły tematykę związaną z dietą maturzysty. Czym jest dieta dla mózgu. Co jeść, by mądrzeć? Jak przetrwać trudny czas egzaminów? Co jeść by nauka stała się łatwiejsza?


Dzień Wegetarian

 

 Dzień Wegetarian przypada kalendarzowo na 11 stycznia i w tym dniu obchodzili go uczniowie naszej szkoły. Odbyły się prelekcje nauczycieli prowadzących zajęcia oraz  dyskusja panelowa na temat „Czy wegetarianizm to sposób odżywiania czy raczej styl życia? Uczniowie otrzymali książeczki tematyczne dotyczące zdrowego sposobu odżywiania się pozyskane z kampanii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi członkami UE. Młodzież rozważała, czy możesz jeść smacznie i mieć czyste sumienie...  Czy wegetarianizm to sposób odżywiania czy raczej styl życia? Uczniowie stwierdzili, że zdecydowanie styl życia. To postawa, która zakłada niewykorzystywanie zwierząt w jakiejkolwiek dziedzinie życia, a więc w ubiorze, poprzez zrezygnowanie z futer naturalnych czy skór, w codziennych wyborach konsumenckich, które przejawiać się mogą tym, że nie kupujemy testowanych na zwierzętach kosmetyków. To także niekorzystanie z rozrywek, w których wykorzystywane są zwierzęta, a więc rezygnacja z chodzenia do cyrku czy zoo. To zmiana w podejściu do zwierząt, większy szacunek dla środowiska naturalnego i wreszcie troska o własne zdrowie.  

Dzień bez przekleństw + konkurs

   Dla niektórych dużym wyzwaniem bywa powstrzymanie się na cały dzień od bogatego repertuaru tzw. „brzydkich wyrazów”. Ideą Dnia bez Przekleństw, który przypada 17. grudnia,  jest zwrócenie uwagi na czystość i piękno polskiej mowy, która nie potrzebuje wulgaryzmów, by trafnie i dosadnie wyrażać emocje. Pomimo, iż przekleństwa istnieją tak długo jak sam język, są one powszechnie uważane za objaw prymitywizmu i braku kultury.

Aby wulgaryzmom powiedzieć NIE młodzież wzięła udział w konkursie na plakat STOP WULGARYZMOM.

   Zwycięzcą została Wiktoria Supernak z klasy I a (praca Wiktorii zamieszczona jest w tym artykule jako pierwsza). GRATULUJEMY!!!

W galerii umieszczone są pozostałe prace uczniów.

 
 
 

„HIV/AIDS – wiem, nie boję się, toleruję”

 

 Uczniowie naszej szkoły  przygotowali i nagrali spoty edukacyjne w ramach konkursu nawiązującego do hasła Projektu  „HIV/AIDS – wiem, nie boję się, toleruję”. Organizatorem Konkursu jest Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach.

   Celem Konkursu jest podniesienie poziomu wiedzy młodzieży na temat profilaktyki zakażeń wirusem HIV i choroby AIDS, oraz kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie i życie oraz postawy tolerancji wobec osób zakażonych wirusem HIV i chorych na AIDS.


Światowy Dzień Walki z AIDS.

 

To święto obchodzone jest corocznie 1 grudnia od 1988 z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). W tym dniu na całym świecie odbywają się happeningi, akcje edukacyjne dotyczące profilaktyki HIV/AIDS. Uczniowie naszej szkoły, z klas I i II, wzięli dział w konkursie. Rozwiązywali test przygotowany przez nauczyciela biologii p. Magdalenę Fidyk oraz pedagoga szkolnego p. Agnieszkę Pietrkiewicz. Uczestnicy wykazali się ogromną wiedzą w tej dziedzinie. Gratulujemy! Zwycięzcami zostali uczniowie z klasy I B- Wiktoria Szeremeta i Paulina Zdanowska. Drugie miejsce uzyskali uczniowie z klasy I D- Potasiński Kacper i Piwkowski Norbert. Uczniowie klasy 1 a brali udział w dyskusji panelowej na temat HIV/AIDS.


Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach

 

   W dniu 20.11.2017r. z Zespole Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego w Łazach obchodzony był Europejski Dzień Wiedzy o Antybiotykach.


Jest to inicjatywa z zakresu zdrowia publicznego w celu podniesienia świadomości na temat zagrożenia dla zdrowia, jakim jest oporność na antybiotyki, oraz racjonalnego stosowania antybiotyków.

 

 Młodzież naszej szkoły rozwiązywała Quiz dotyczący wiedzy, która pozwoli odpowiedzieć na pytania typu: co wiem o antybiotykach?, czy prawidłowo używam antybiotyków?, czy przyczyniam się do narastania zjawiska antybiotkoodporności mikroorganizmów?

 

   Najnowsze dane potwierdzają, że w całej Unii Europejskiej wzrasta liczba pacjentów zakażonych bakteriami opornymi i że antybiotykooporność jest poważnym zagrożeniem dla zdrowia publicznego. 
Racjonalne stosowanie antybiotyków może przyczynić się do zahamowania rozwoju bakterii opornych i zachowania skuteczności stosowania antybiotyków dla przyszłych pokoleń.
Dlaczego należy propagować rozważne stosowanie antybiotyków?


Właściwe stosowanie antybiotyków może zapobiec pojawianiu się i selekcji bakterii opornych na antybiotyki.

Na czym polega problem?

 • Występowanie bakterii opornych na antybiotyki stało się codziennym problemem szpitali w całej Europie.
 • Niewłaściwe stosowanie antybiotyków może powodować infekcję bądź kolonizację pacjentów bakteriami opornymi na antybiotyki, takimi jak: Staphylococcus aureus (MRSA) opornymi na meticylinę, enterokokami (VRE) wankomycynoopornymi oraz wieloopornymi pałeczkami Gram-ujemnymi.
 • Niewłaściwe stosowanie antybiotyków wiąże się z podwyższoną częstością pojawiania się zakażeń Clostridium difficile.
 • Występowanie, selekcja oraz rozprzestrzenianie opornych bakterii stanowi zagrożenie bezpieczeństwa pacjentów w szpitalach:
  • Zakażenia wywołane bakteriami opornymi na antybiotyki powodują wzrost zachorowalności i śmiertelności pacjentów jak również wydłużenie okresu hospitalizacji.
  • Oporność na antybiotyki często prowadzi do opóźnienia włączania właściwej terapii antybiotykowej.
  • Niewłaściwa bądź opóźniona terapia antybiotykowa u pacjentów z ciężkimi zakażeniami wiąże się z gorszymi wynikami leczenia oraz niejednokrotnie śmiercią pacjenta.
  • Liczba antybiotyków będących w badaniach klinicznych jest niewielka i, jeśli oporność na antybiotyki będzie nadal wzrastać, nie będzie antybiotyków gwarantujących efektywną terapię.

W jaki sposób stosowanie antybiotyków wiąże się z powyższym problemem?

 • Niewłaściwe stosowanie antybiotyków może przejawiać się w następujących działalniach:
  • Gdy antybiotyki przepisywane są na wyrost;
  • Gdy terapia antybiotykowa włączana jest zbyt późno u poważnie chorych pacjentów;
  • Gdy spektrum terapii antybiotykowej jest zbyt wąskie bądź zbyt szerokie;
  • Gdy dawka antybiotyku jest zbyt niska bądź zbyt wysoka w porównaniu z dawką właściwą dla danego pacjenta;
  • Gdy trwanie terapii antybiotykowej jest zbyt krótkie bądź zbyt długie;
  • Gdy terapia antybiotykowa nie zmienia się na celowaną wraz z dostępnością wyniku badania mikrobiologicznego.

Dlaczego warto promować rozważne stosowanie antybiotyków?

Rozważne stosowanie antybiotyków może zapobiegać występowaniu oraz selekcji bakterii opornych na antybiotyki.

Światowy Dzień Rzucania Palenia

 

 

16-sty  listopada to czas, w który przypada Światowy Dzień Rzucania Palenia, z tej okazji - w tym właśnie dniu na przerwach, uczniowie mogli obejrzeć prezentacje o szkodliwości palenia, a wszyscy Ci, którzy są dumni z faktu, że nie ulegają nałogowi nikotynowemu godnie nosili na ,,klacie'' naklejkę z napisem ,,NIE PALĘ''. Drzwi klasopracowni ozdobiono hasłami o tematyce antynikotynowej i plakatami.

Należy pamiętać, że przez palenie możemy skrócić  swoje życie nawet o 20 lat, papierosy zawierają ponad 4 000 substancji chemicznych, które mogą powodować uszkodzenia mózgu.

Statystyki wykazały, że palenie tytoniu powoduje więcej zgonów rocznie niż wirus HIV, zażywanie narkotyków, nadużywanie alkoholu, wypadki samochodowe i zabójstwa łącznie.

Jakie zagrożenia niesie ze sobą długotrwałe nałogowe palenie papierosów?- traci się mnóstwo pieniędzy na paczki papierosów, szybciej starzeje się skóra, ma się nieświeży oddech i nieładny zapach ubrań, pojawia się szereg komplikacji zdrowotnych, np. ryzyko zachorowania na raka płuc, chorobę niedokrwienną serca, nadciśnienie tętnicze, udar mózgu, miażdżycę, powikłania w czasie ciąży, niska liczba plemników u mężczyzn, problemy ze zdrowiem jamy ustnej.

Palenie psuje pamięć, obniża inteligencję i jest przyczyną obniżonej koncentracji. Pocieszający jest fakt, że szkody wyrządzone mózgowi przez palenie da się zniwelować, jeśli szybko zrezygnuje się z papierosów: więc tym , którzy jeszcze palą życzymy podjęcia jedynej słusznej decyzji by zerwać z nałogiem raz na zawsze i być wolnym człowiekiem.


 

Konkurs na plakat!

 

17. grudnia odbywa się:

 

Dzień bez przekleństw!

 

Zrób plakat, aby WULGARYZMOM powiedzieć NIE.

 

Format arkusza i technika  pracy dowolna.

 

Czas składania prac do 13. grudnia do pedagoga szkolnego. 

 
 
 
 

 „Tylko ci, którzy nauczyli się potęgi szczerego

i bezinteresownego wkładu w życie innych,

doświadczają największej radości życia

– prawdziwego poczucia spełnienia”

Anthony Robbins


PEDAGOG SZKOLNY TO:

 • kompetentny konsultant i doradca, udzielający właściwych informacji i pośredniczący między szkołą, a współpracującymi z nią instytucjami,

 • mediator w różnych szkolnych sytuacjach, udzielający wsparcia i pomocy,

 • koordynator, współorganizator i uczestnik działań uzupełniających, rozszerzających i pogłębiających działalność dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą nauczycieli.

„Biorąc pod uwagę wszystkie akty tworzenia,

Odkrywa się jedną elementarną prawdę:

gdy się czemuś prawdziwie poświęcamy,

wspiera nas Opatrzność”

Johann Wolfgang Goethe


Drogi Uczniu, Droga Uczennico,

zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:


 • Chciałbyś/Chciałabyś z kimś porozmawiać.

 • Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.

 • Nie potrafisz porozumieć się z kolegami, rodzicem lub nauczycielem.

 • Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać.

 • Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.

 • Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób.

 • Masz trudności z nauką.

 • Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

 • Przyjdź także z każdą sprawą, którą uznasz za ważną.


Drogi Rodzicu,

zwróć się do pedagoga szkolnego gdy:


 • Niepokoi Cię zachowanie dziecka.

 • Potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania.

 • Chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich z Nim relacjach.

 • Chcesz porozmawiać o funkcjonowaniu dziecka w szkole.

 • Masz pytania i nie wiesz do kogo się z nim zwrócić.


ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO

 • Dbanie o realizację obowiązku nauki.

 • Rozpoznawanie potrzeb, trudności, niepowodzeń szkolnych.

 • Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży.

 • Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

 • Udzielanie indywidualnej pomocy uczniom i kompensowanie braków środowiska rodzinnego.

 • Rozwiązywanie i zapobieganie sytuacjom konfliktowym wśród młodzieży.

 • Udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze.

 • Wsparcie rodziców w wychowaniu.

 • Współpraca z pracownikami placówek wspierających szkołę w działaniach wychowawczych, socjalnych, profilaktycznych, społecznych, psychologicznych (PPP , Policja , Sąd Rodzinny, MOPS, kuratorzy).