• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Erasmus+ CERTYFIKATY.  Wprowadzający: mgr inż. Krzysztof Sapkowski   Dodająca informację: mgr Agnieszka Pietrkiewicz.

 

W dniu dzisiejszym tj. 30.05.2017 r. odbyło się podsumowanie projektu Erasmus + „Technika łączy ludzi”, który był realizowany w okresie 01.06.2016.-31.05.2017.
Z tej okazji odbyła się uroczystość, na której wręczone zostały certyfikaty dla uczestników projektu oraz podziękowania dla pani dyrektor, pani koordynator oraz dla nauczycieli opiekujących się młodzieżą w Niemczech. Swoją obecnością zaszczycili nas goście : p. Paweł Abucki Prezes Centrum Inicjatyw Lokalnych, p. Arkadiusz Rajczyk – naczelnik Sekcji Dąbrowa Górnicza PKP PLK, p. Mariusz Pietrucha – naczelnik PKP Cargo oraz przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Zawierciu.
Celem projektu było podniesienie kompetencji takich jak wiedza, umiejętności i zdobycie doświadczenia zawodowego.

Czytaj więcej >>>

ERASMUS+ - realizacja.  Wprowadzający: mgr inż. Krzysztof Sapkowski   Dodająca informację: mgr Beata Fronczek.

 

Zespół Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego w Łazach w okresie 01.06.2016 - 31.05.2017 realizuje projekt pt. „Technika łączy ludzi’’, finansowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność edukacyjna. Dofinansowanie, które otrzymała nasza szkoła na realizację projektu wynosi 95 671, 00 EUR.

 

Czytaj więcej >>>

Erasmus+.  Wprowadzający: mgr inż. Krzysztof Sapkowski   Dodająca informację: mgr Ewa Haberka.

 

W dniach 1 – 2 luty 2017 roku odbyły się pierwsze warsztaty z pedagogiem szkolnym w ramach projektu „Technika łączy ludzi”. W zajęciach udział wzięli uczniowie kierunków: Technik eksploatacji portów i terminali oraz Technik elektroenergetyk transportu szynowego. Tematyka spotkania dotyczyła integracji uczniów oraz pracy zespołowej. Jednym z zadań było wyzwanie o nazwie Marshmallow challenge.

 

Czytaj więcej >>>

Erasmus+.  Wprowadzający: mgr inż. Krzysztof Sapkowski   Dodająca informację: mgr Marzena Orzoł.

 

„Technika łączy ludzi”
Zespół Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego w Łazach w okresie 01.06.2016 – 31.05.2017 realizuje projekt pn. „Technika łączy ludzi”, finansowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+, Akcji 1: Mobilność edukacyjna. Dofinansowanie, które otrzymała nasza szkoła na realizację projektu wynosi 95 671,00 EUR.
W ramach projektu zostały przeprowadzone dla uczniów naszej szkoły warsztaty kulturowe przygotowujące ich do wyjazdu za granicę.

 

Czytaj więcej >>>

Erasmus +.  Wprowadzający: mgr inż. Krzysztof Sapkowski   Dodająca informację: mgr Marzena Orzoł.

 

29 listopada br. w ramach programu Erasmus+ w Zespole Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego w Łazach odbyło się spotkanie informujące dla rodziców uczniów, którzy przeszli rekrutację do programu. Spotkanie w zastępstwie za koordynatora programu poprowadziła Pani Dyrektor szkoły mgr Marzena Orzoł. Pani Dyrektor na podstawie przygotowanej prezentacji zapoznała rodziców z terminem wyjazdu, celem projektu oraz zadaniami szkoły wynikającymi z projektu. Przedstawiła partnera projektu oraz bazę dydaktyczną. Poinformowała również rodziców o zasadach obowiązujących w miejscu stażu oraz zapoznała ich z bazą noclegową.

 

Czytaj więcej >>>

   Erasmus+.  Wprowadzający: mgr inż. Krzysztof Sapkowski    Dodająca informację: mgr Izabela Kotuła.


 

 

Uwaga! Ruszyła rekrutacja do Erasmus+.  Uczniowie , którzy są zainteresowani wyjazdem na staż do Niemiec proszeni są o wypełnienie wymaganych dokumentów i dostarczenie ich do koordynatora projektu Pani Izabeli Kotuły lub do pedagoga szkolnego Pani Ewy Haberki. Dokumenty , które należny pobrać ze strony internetowej szkoły z zakładki Erasmus + można również złożyć u Pani Dyrektor szkoły Marzeny Orzoł.

 


Technika łączy ludzi.  Wprowadzający: mgr inż. Krzysztof Sapkowski   Dodająca informację: mgr Agnieszka Polilejko.

 

Przygotowania do wyjazdu na miesięczne praktyki do Niemiec trwają. 31.01.2017 w naszej szkole odbyło się spotkanie z rodzicami uczniów, którzy zakwalifikowali się do udziału w realizacji projektu pn. „Technika łączy ludzi”, finansowanego z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+.

Czytaj więcej >>>

Zrealizowany już projekt:


 

 

Technika łączy ludzi”

Zespół Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego w Łazach w okresie 01.06.2016 – 31.05.2017 realizuje projekt pn. „Technika łączy ludzi”, finansowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+, Akcji 1: Mobilność edukacyjna. Dofinansowanie, które otrzymała nasza szkoła na realizację projektu wynosi 95 671,00 EUR.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji (wiedzy, umiejętności i postaw) 40 uczniów Zespołu Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego w Łazach w celu poszerzenia ich możliwości rozwoju osobistego i zwiększenia szansy na zatrudnienie na europejskim rynku pracy. Uczestnicy dzięki udziałowi w działaniach projektowych zwiększą nie tylko swoje kompetencje zawodowe i interpersonalne, ale również poszerzą swoją świadomość międzykulturową. Zagraniczne praktyki umożliwią im zapoznanie się z europejskimi standardami pracy oraz nowymi osiągnięciami technologicznymi. Dodatkowo realizacja projektu umożliwi naszej szkole zwiększenie jakości kształcenia oraz podniesienie kompetencji organizacyjnych, językowych i kulturowych wśród pracowników placówki.

W stażach zagranicznych weźmie udział 40 uczniów Zespołu Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego, kształcących się w II lub III klasie Technikum w zawodach: technik elektroenergetyk transportu szynowego oraz technik eksploatacji portów i terminali. Mobilność odbędzie się w Niemczech w terminie 05.03 – 01.04.2017. Organizacją pobytu zajmie się nasz partner – firma Vitalis GmbH ze Schkeuditz. Przed wyjazdem na mobilność z każdym uczniem zostanie podpisana umowa oraz porozumienie o programie zajęć. Nabyte podczas zagranicznych staży kompetencje zostaną potwierdzone przez uznawane w Europie dokumenty ECVET, Europass Mobilność oraz certyfikaty wystawione przez organizację przyjmującą oraz szkołę.

Przed wyjazdem uczniowie będą uczestniczyć w obowiązkowych zajęciach językowo- pedagogiczno- kulturowe, które pomogą im w przygotowaniu się do wyjazdu. Podczas zajęć z języka niemieckiego uczestnicy nauczą się przede wszystkim słownictwa branżowego związanego z zawodem, w którym będą odbywać staż. Zajęcia kulturowe umożliwią im poznanie obyczajów, tradycji i norm panujących w Niemczech. Uczniowie wezmą również udział w zajęciach z pedagogiem szkolnym, które będą miały na celu podniesienie ich motywacji, zintegrowanie w grupie oraz przygotowanie psychiczne do kilkutygodniowego rozstania z bliskimi.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Każdemu z uczestników zostanie zapewnione zakwaterowanie w Niemczech wraz z wyżywieniem, podróż, ubezpieczenie, kieszonkowe, wycieczki, dojazd na miejsce stażu oraz przejazdy lokalne. Zostaną one pokryte z budżetu projektu.

 

Rekrutacja do projektu odbędzie się w okresie IX – X.2016 – jej termin i zasady zostaną ogłoszone na naszej stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń. Wszelkich informacji na temat projektu udziela Pani Izabela Kotuła – koordynator.

 

 


2015r. - Pogram Erasmus+ „Kształcenie i szkolenie zawodowe: Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego”.

2016r. – Erasmus+ Akcja 1 Mobilność Kształcenie i szkolenia zawodowe.