• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Agnieszka Więckowska-Szkarłat

Email Drukuj PDF

 


 

 KLASA 3A      GW           Data : 27.10.2020

Temat: Nabywanie praw obywatelskich i wchodzenie w dojrzałe role społeczne

Materiał do lekcji na waszym mailu klasowym

 

KLASA 2 CDG GR 1  J. angielski           Data: 27.10.2020

Topic: Czas Present Perfect z for/since-gramatyka

Dziś poznacie czas Present Perfect z for/since. Zapiszcie sobie teorie do zeszytu.

Czasu Present Perfect używamy często z charakterystycznymi dla niego określeniami. Są to np. słówka for i since. Wybór właściwego z nich może sprawiać pewien kłopot, ponieważ najczęściej tłumaczymy je na język polski tak samo. Zarówno for jak i since znaczy od ... Musi w takim razie być między nimi jakaś różnica

For + okres czasu

for six years, for a week, for a month, for hours, for two hours
I have worked here for seven years.

Since + punkt na osi czasu

since this morning, since last week, since yesterday
since I was a child, since Wednesday, since 2 o'clock
I have worked here since 1965.

for używamy, kiedy podajemy przedział czasu, a since - kiedy podajemy moment rozpoczęcia czynności, np. konkretną datę.

Czasu Present Perfect używamy w następujących sytuacjach:

1. Present Perfect używamy do opisania przeszłej czynności (nie podając, kiedy była ona wykonana), która ma wpływ na teraźniejszość - i najważniejszy właśnie jest ten związek z teraźniejszością. A zatem ważna jest przyczyna i jej skutek - natomiast nie jest istotne, kiedy dana czynność została (lub nie) wykonana.

I've broken my leg.

Złamałem nogę.
(nie jest ważne kiedy - ważny jest skutek, czyli to, że mam teraz złamaną nogę)

She's never been to Poland.

Ona nigdy nie była w Polsce. (nie wie, jak tu jest)

Tim has grown a beard.

Tim zapuścił brodę. (i teraz trudno go poznać)

They've bought a flat.

Kupili mieszkanie.
(nie jest istotne kiedy, tylko fakt, że mają nowe mieszkanie)

You haven't written the letter yet.

Nie napisałeś jeszcze tego listu.

 

2. Opisujemy stan, który trwa do chwili obecnej (ale który może się zmienić w przyszłości).

I've lived in Cracow for six years.

Mieszkam w Krakowie od sześciu lat. (ale mogę się wyprowadzić w przyszłym roku)

She hasn't done her homework yet.

Ona nie wykonała jeszcze swojej pracy domowej. (zrobi ją za godzinę)

Have you ever been to Italy? No, I haven't.

Byłeś kiedykolwiek we Włoszech? Nie, nie byłem. (ale mogę jeszcze pojechać)

3. Wyrażamy czynność, która dopiero się zakończyła.

I have just cooked supper.

Właśnie ugotowałam kolację. (jeszcze jest gorąca)

Have you lost your umbrella again?

Znów zgubiłeś parasol? (widzę, że teraz go szukasz)

4. Present Perfect występuje też w zdaniach z It's the first/last/second time...

It's the first time I've ridden a camel.

Pierwszy raz jeżdżę na wielbłądzie.

It's the second time you've been late this week.

To drugi raz w tym tygodniu, kiedy się spóźniłeś.

It's the last time I've turned a blind eye this kind of behaviour.

To ostatni raz, kiedy przymykam oko na takie zachowanie.

5 Present Perfect może też pojawić się w odnoszących się do przyszłości zdaniach okolicznikowych czasu, po słowach takich jak np. when, once, as soon as. Podkreślamy wtedy, że warunkiem wykonania jakiejś czynności jest zakończenie (i tu Present Perfect) innej czynności.

I'll call you as soon as I've finished my  English homework.

Zadzwonię do ciebie, jak tylko skończę odrabiać lekcje z angielskiego.

 

 

 

 

Proszę wykonajcie ćw 3 str 48 w waszym podręczniku oraz ćw 4, 5, 6 str 48. Odpowiedzi odczytacie w przyszłym tygodniu na Platformie Discord

Miłej nauki!

 


KLASA IV D             J.angielski             Data: 27.10.2020

Topic: London attractions-ćwiczenia w czytaniu (dobieranie nagłówków do fragmentów tekstu)

1.      Odpowiedzcie na pytanie: What tourist attractions do you know in your country?What can tourists do there?

2.      What can you see in London? Read and check

3.      Następnie proszę przeczytajcie tekst na str 88 i do każdej części tekstu dopasujcie nagłówek.

4.      Postarajcie się przetłumaczyć nowe słowa do zeszytu i zapamiętajcie je. Wykonajcie ćw 3,4,5 str 88. Sprawdzimy je na zajęciach Discord w przyszłym tygodniu

5.      Praca domowa: przygotuj wypowiedż ustną na przyszły tydzień. You are in London for one day. Which two of these places from the text would you choose to visit? Why?Jesteś w Londynie 1 dzień. Jakie dwa miejsca chciałbyś zwiedzić? Dlaczego?

 

KLASA IV CK PIT  J.ang zawodowy   Data: 27.10.2020

Topic: Transport drogowy- słownictwo i rozumienie tekstu czytanego

1.      Odpowiedzcie na pytania do zeszytu

Which is your favourite mode of transportation?

What are the adventages of road transportation?

What are the disadvantages of road transportation?

2.      Przeczytajcie tekst str 93/94 oraz zapoznajcie się ze słownictwem. Zapiszcie nowe słownictwo do zeszytu i proszę się go nauczyć

3.      Materiały do lekcji przesłane na mail klasowy

4.      Praca domowa: proszę wykonać zad 1 str 96 i przesłać odpowiedzi na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. do 29.10.2020

 

KLASA 2 CDG GR 1  PiT J.ang zawodowy    Data: 27.10.2020

Topic: Parts of a ship: exterior- zewnętrzna budowa statku pasażerskiego

Drodzy uczniowie! Na Wasz klasowy mail zostały przesłane materiały dotyczące budowy zewnętrznej statku pasażerskiego. Proszę o wydrukowanie ilustracji i wklejenie do zeszytu. Wypiszcie tez nowe słownictwo wraz z tłumaczeniem i proszę się go nauczyć

1.      W przesłanych materiałach znajdziecie tez ćwiczenia leksykalne dotyczące statku pasażerskiego.

2.      Odpowiedzcie na pytania do zeszytu: What are some exterior parts of the ship above the waterline?

3.      What are some exterior parts of the ship below the waterline?

4.      Następnie przeczytajcie tekst i zaznaczcie zdania czy sa prawdziwe(T), czy fałszywe (F)

5.      Praca domowa: zad 3 i 4 str 4 prześlijcie na adres mailowy Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. do 29.10.2020

6.      Życzę miłej nauki!

KLASA 1 C     J.angielski   Data: 27.10.2020

Topic: Edukacja- Życie szkoły- słownictwo. Education- vocabulary

1.      Odpowiedzcie na pytania: Which do you think is better a) to leave school to become a top sports star or b) to study to get a University degree? Is it possible to do both?

2.      Zad 2 str 20 podręcznik. Popatrzcie na ilustracje i zastanówcie się , które z tych osób rozpoznajecie. Następnie przeczytajcie tekst i zastanówcie się, która historia wydaje się Wam najbardziej zaskakująca?

3.      Zad 3 str 20. Przeczytajcie artykuł jeszcze raz i zaznaczcie zdania czy są prawdziwe (T) czy fałszywe (F)

4.      Znajdźcie w tekście 3 synonimy wyrazu : INTELLIGENT i zapiszcie w zeszycie

5.      W zadaniu 5 str 20. Przeczytajcie zdania, które nie są zbyt uprzejme. Napiszcie je używając bardziej uprzejmej formy używając przymiotników, które się dobrze kojarzą

6.      Przetłumacz wyrażenia do zeszytu

Be good/bad at bsomething-

Get bad/good/top marks in ….-

Get/have a degree in a subject-

Go to/ attend/ skip a class-

Learn by heart-

Prepare/ revise for exams-

Study a subject at college/University-

Take/pass/fail an exam/test-

Praca domowa: używając słownictwa z lekcji napisz o sobie kilka zdań związanych z edukacją. Wypowiedzi sprawdzimy na Platformie Discord w przyszłym tygodniu

 

 

 

 


 

KLASA 4 CK    TTK    J. angielski zawodowy      Data: 26.10.2020

Topic: Freight cars 2- rodzaje wagonów towarowych

Proszę o przypomnienie sobie z poprzednich lekcji rodzajów wagonów towarowych

1.       Proszę odpowiedzieć na pytania: What are some common rail cars?

2.       What are some things that ca  be transported by these railcars?

Następnie proszę przeczytać tekst str 16. Przetłumaczcie słownictwo  i zapiszcie nowe wyrazy do zeszytu. Po przeczytaniu tekstu proszę wykonać ćwiczenie 2 str 16 oraz ćw 3 i 4 str16, 17

Proszę usystematyzować wiedzę z tego tematu oraz tematu z poprzedniej lekcji

Życzę miłej nauki!

 

Klasa 1 B GR 1         jezyk angielski                 Data 26.10.2020

Topic: Matura self-check. Ćwiczenie umiejętności egzaminacyjnych unit 1.Workbook

1.       Drodzy uczniowie, aby usystematyzować wiedzę z działu 1 i potrafić rozwiązywać zadania egzaminacyjne z tego działu proszę o wykonanie ćwiczenia 1 str 13 w ćwiczeniach. Jest to zadanie na tłumaczenie fragmentów zdań podanych w nawiasie. Postarajcie się poprawnie je uzupełnić.

2.       Następnie zróbcie ćw 2 str 13 WB

3.       Ćw 3 str 13. Przeczytajcie tekst Firts impressions on a first date- pierwsze wrażenia na pierwszej randce. Z podanych odpowiedzi wybierzcie właśiwy wyraz, aby otrzymać poprawny i logiczny tekst. Proszę przygotować się do testu z działu 1 za 2 tygodnie na Discord

4.       Praca domowa: zad 4 str 13 z ćwiczeń WB. Proszę uzupełnić zadanie i odesłać na adres mailowy Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. do 28.10.2020

KLASA 2 CDG GR 1  Język angielski                    Data : 26.10.2020

Topic: Vocabulary-Describing houses. Słownictwo-opisywanie domów

1.      Proszę o usystematyzowanie wiedzy z działu 3. Test odbędzie się za 2 tygodnie na Discord

2.      Pomyślcie o swoim domu i w ciągu 5 min wymieńcie wszystkie pomieszczenia w Waszym domu.

List all the different rooms in your house:………………………………….

List at least six items you can find in each room-furniture, decorations, objects etc.

3.      Posłuchajcie nagrania 2.5 z ćw 3 str 47 Podrecznik. Na podstawie wysłuchanych informacji odpowiedzcie na pytania z zadania

4.      Zapiszcie w zeszycie nowe słownictwo dotyczące opisu domów z ćwiczenia 5 str 47 oraz słownictwa poniżej

cottage – domek (na wsi)/block of flats – blok/detached house – dom jednorodzinny/semi-detached house – dom bliźniak/flat – mieszkanie/studio flat – kawalerka/skyscraper – drapacz chmur/tenement – kamienica/I live in a house in Warsaw. – Mieszkam w domu w Warszawie/My house is located near/on … street. – Mój dom znajduje się przy/na ulicy …/Out-of-town/ in the suburbs – Na przedmieściach/In the city centre – W centrum miasta/In a quiet neighbourhood – w cichej okolicy/Built of stone/brick – zbudowany z kamienia/cegieł/Painted white – pomalowany na biało/Surronded by high fence – otoczony wysokim płotem/Having whatever is needed for use – posiadający wszystko co jest potrzebne/The house is situated near the downtown. – Dom znajduje się niedaleko centrum miasta./My house is quite big/small. – Mój dom jest dość duży/mały/My favourite room is … – Mój ulubiony pokój to …/There are three bedrooms and two bathrooms in the house. – W domu są trzy sypialnie i dwie łazienki./There is also a nice garden outside. – Na dworze znajduje się ładny ogród./Downstairs, there is an entrance hall, living room, dining room, bathroom, and a kitchen. – Na dole znajduje się hol wejściowy, salon, jadalnia, łazienka i kuchnia./Our bedrooms are located upstairs. – Nasze sypialnie znajdują się na górze./There is also an attic on the very top floor of the house. – Na samej górze domu jest strych./We have also a basement. – Mamy także piwnicę./I really like my house. – Bardzo lubię swój dom./It’s very cosy. – Jest bardzo przytulny./well-equipped – dobrze wyposażony/modern – nowoczesny/luxurious – luksusowy/comfortable – wygodny/gate – brama/basement – piwnica/attic – strych/hall – przedpokój/bathroom – łazienka/living room – salon/dining room – jadalnia/bedroom – sypialnia/kitchen – kuchnia/staircase – klatka schodowa/with air conditioner – z klimatyzacją

5.      Zad. 6 str 47. Zastąpcie podkreślone frazy innymi słowami o podobnym znaczeniu jak w przykładzie

6.      Focus on words: Inside the house- przetłumacz słownictwo i zastanów się po wysłuchaniu tekstu na załączonej płycie cd 2.7, które rzeczy możesz znaleźć w domu Kereta. Słownictwo zapisz do zeszytu

7.      Praca domowa- naucz się słownictwa z tej lekcji! Miłej nauki!

 

Klasa 3 a gr 1    język angielski     Data: 26.10.2020

Topic: Mówienie-zestaw zadań 9 -kultura

1.      Pracując samodzielnie proszę o wykonanie zadania maturalnego. Wykonajcie dialog ćw 1 str 298

2.      Opiszcie zdjęcia i odpowiedzcie na pytania pod ilustracjami. Przygotujcie się do opisu na Discord w przyszłym tygodniu. Przypomnijcie sobie przydatne zwroty do ilustracji, które rozdawałam we wrześniu oraz przydatne zwroty do zadania na podstawie materiału stymulującego- rozdane w zeszłym tygodniu. Następnie przygotujcie zad 3 str 298

3.      Proszę o przygotowanie się do wypowiedzi na Discord w przyszłym tygodniu w poniedziałek

4.      Miłej nauki!

 

 

 

Klasa 4 ck TTK     jezyk angielski zawodowy    Data: 26.10.2020

Topic: Radio communication- komunikacja radiowa-słownictwo

Zastanówcie się dlaczego radio komunikacja jest taka ważna w kolei

1.      Odpowiedzcie na pytania: Why is radio communication important in the rail industry?

2.      What is the purpose of using the phonetic alphabet in radio communication?

3.      Przeczytajcie przewodnik po radio komunikacji i zapiszcie nowe słownictwo do zeszytu. Przetłumaczcie ze słownikiem. Zad 1 str 28

4.      Po przeczytaniu tekstu proszę zrobić ćwiczenia na rozumienie tekstu zad 2 str 28

5.      Ćw 3 str 28 połączcie słowa z ich angielskimi definicjami

6.      Praca domowa: ćw 4 str 29. Odpowiedzi prześlijcie na adres mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. do środy 28 .10.2020

7.      Miłej Nuki!

 

 


 

Klasa II CKP GR 1 i 2    język angielski rozszerzenie   Data: 23. 10.2020

Topic:Mówienie: składanie skarg i reklamacji- egzamin ustny maturalny

Proszę odpowiedzcie na 2 pytania z rozmowy wstępnej. Odpowiedzi zapiszcie w zeszycie

1.      Have you ever bought anything faulty which you did not return to the shop? If so, why didn’t you do it?

2.      What items do people take back to the shops most often? Why?

Zapiszcie w zeszycie przydatne zwroty do składania reklamacji i skarg

Reklamacja towaru

I bought it here yesterday/last Tuesday. – Kupiłem to tutaj wczoraj w zeszły wtorek.

I’m afraid it’s too big/small/tight. – Obawiam się że to jest za duże/małe/ciasne.

It has shrunk in the wash. – Zbiegł się w praniu.

It wouldn’t start. – Nie chciało się włączyć.

When I pulled it out of the box, it was broken. – Kiedy wyciągnąłem to z pudełka, było zepsute.

When I turned it on, it turned out to be broken. – Kiedy to włączyłem, okazało się zepsute/uszkodzone.

Can I exchange it for … ? – Mogę wymienić to na … ?

Could I get a refund? – Czy mógłbym prosić o zwrot pieniędzy?

I would rather have my money back. –  Wolałbym raczej zwrot pieniędzy.

I insist you exchange it for a new one. – Żądam wymiany na nowy towar.

I demand a refund. – Domagam się zwrotu pieniędzy.

I want to speak with your manager/chief. – Chcę porozmawiać z Pani/Pana przełożonym/szefem.

Wykonajcie ćwiczenie 3 str 96 w podręczniku. Co uważacie? Kto zazwyczaj wypowiada te zdania? Sprzedawca czy klient? Nowe zdania zapiszcie do zeszytu

W zeszycie postarajcie się uzupełnić dialog ćw 7 str 96 podręcznik

Miłej nauki!

 

 


 

KLASA II CDG GR 1  20.10.2020  WTOREK  J. angielski

Temat: Self-check. Powtórzenie wiadomości unit 3

Proszę o utrwalenie wiedzy z działu 3. Zachęcam do samodzielnej pracy w celu usystematyzowania wiedzy z działu Sztuka. Pracujecie z ćwiczeniówką

1.      Proszę wykonajcie ćwiczenia związane ze słownictwem i gramatyką. Przypomnijcie sobie czas Present Perfect- notatka z zeszytu oraz ćw. 5 str 44 WB

2.      Ćwiczenia leksykalne: 1,2,3 str 44 WB

3.      Ćwiczenia związane z powtórzeniem stopniowania przymiotników ćw 4,10 str 45

4.      Na poprzednich zajęciach omawialiśmy przydatne zwroty do opisu ilustracji. Proszę o przypomnienie sobie materiału oraz wykonanie ćwiczeń str 42 w ćwiczeniówce. Proszę wykorzystać bank zwrotów omawianych na lekcji stacjonarnej oraz w ćwiczeniówce

5.      Miłej pracy!

 

KLASA IICDG GR 1 J.ANGIELSKI W PiT   20.10.2020   Wtorek

Temat: Warehouses- magazyny

1.      Proszę o zapoznanie się i zrobienie notatki do zeszytu z nowym słownictwem dotyczącym magazynów. Słowniczek przesłałam na maila klasowego.

2.      Odpowiedzcie na pytania w zeszycie

Where does the company store its products?

What are the adventages of warehouses?

3.      Korzystając ze słowników technicznych podaj definicję słowa magazyn

Write a definitione of the word „Warehouse”.

4.      Dopasuj angielskie terminy do ich polskich odpowiedników- zad 3 str 47- w przesłanych materiałach

5.      Proszę podpisać zdjęcia w zad 4 str 47 nazwami: multi-storey warehouse/silos/bunker/storehouse with fluid tanks/flat warehouse/ high-storing warehouse

6.      Zad 6 str 48 Ułóżcie fazy magazynowania- „werehouse areas” we właściwej kolejności.

Order picking area/back-up storage area/ receiving area/ sortation/ marshalling and dispatch area/ collation and value-added area. Przetłumaczcie słownictwo do zeszytu

7.      Uzupełnijcie tabelkę z wszystkimi rodzajami regałów

Homework

Ćw 9 oraz 10 str 49 i 50

Odpowiedzi proszę przesłać na maila Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. do piątku 24.10.2020


 

Klasa II CDG- JĘZYK ANGIELSKI  19.10.2020      

Temat: Self-check 3. Powtórzenie wiadomości z rozdziału 3

Drodzy Uczniowie! Bardzo proszę o przygotowanie się do powtórzenia rozdziału 3 z podręcznika.

1.       Wykonajcie ćwiczenia leksykalno-gramatyczne str 44, środki językowe str 44

2.       Proszę też przeczytać tekst na dobieranie oraz przygotować się do opisu ilustracji i odpowiadania na 3 pytania zad 9 str 45

3.       Proszę też napisać mail zad. 10 str 45

Wszystkie zadania sprawdzimy na zajęciach w następnym tygodniu. Zadania te będą na ocenę.

Przekazałam Wam również zagadnienia do testu 3. Życzę miłej pracy