• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Erasmus+ realizacja

Email Drukuj PDF

  

Zespół Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego w Łazach w okresie 01.06.2016 - 31.05.2017 realizuje projekt pt. „Technika łączy ludzi’’, finansowany z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Erasmus+, Akcja 1: Mobilność edukacyjna. Dofinansowanie, które otrzymała nasza szkoła na realizację projektu wynosi 95 671, 00 EUR.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji ( wiedzy, umiejętności i postaw ) 40 uczniów Zespołu Szkół w Łazach oraz zwiększenie szansy na europejskim rynku pracy. Zagraniczne praktyki umożliwią uczniom zapoznanie się z europejskimi standardami pracy oraz nowymi osiągnięciami technologicznymi. Dodatkowo realizacja projektu umożliwi naszej szkole zwiększenie jakości kształcenia .Organizacją pobytu uczniów zajmuje się nasz partner – firma Vitalis GmbH ze Schkeuditz w Niemczech. Przed wyjazdem na mobilność w terminie 05.03. – 01.04.2017r. z każdym z uczniów została podpisana umowa oraz porozumienie o programie zajęć.

Odbywały się również obowiązkowe zajęcia językowo – pedagogiczne, które przygotowywały młodzież do pobytu za granicą. Podczas zajęć z języka niemieckiego, prowadzonych przez panią mgr Martę Szatan ,uczestnicy uczyli się słownictwa branżowego związanego z zawodem. Zajęcia kulturowe pozwoliły poznać obyczaje, tradycję i normy panujące w Niemczech. Uczniowie wzięli również udział w zajęciach z pedagogiem szkolnym – panią mgr Ewą Haberką, które miały na celu podniesienie motywacji, integrację z grupą, przygotowanie psychiczne do czterotygodniowego rozstania z bliskimi.

Rekrutacja do projektu odbywała się w okresie IX – X 2016r.i została ogłoszona na stronie internetowej szkoły oraz tablicy ogłoszeń. Udział w projekcie jest bezpłatny. Każdy z uczestników ma zapewnione zakwaterowanie w Niemczech, wyżywienie, ubezpieczenie, kieszonkowe, koszty podróży, dojazdy na miejsca stażu, wycieczki. Uczniowie klas: IID (technik elektroenergetyk transportu szynowego ), IIC i IIICK (technik eksploatacji portów i terminali )swoje praktyki rozpoczęli 05.03.2017. W ciągu dwóch pierwszych tygodni pobytu uczniów w Niemczech opiekunami byli: p. Andrzej Czapla, p. Beata Fronczek i p. Agnieszka Pietrkiewicz. 19.03.2017 nastąpiła zmiana opiekunów. Z wizytą monitorującą przybyła pani dyrektor Marzena Orzoł i opiekunowie: p. Maria Domagała, p. Monika Małysa i p. Marta Szatan.

Pierwsze dni były na pewno dla uczniów trochę stresujące . Znaleźli się przecież w nowej sytuacji życiowej i w nowym miejscu. Ale proces adaptacji odbywał się bardzo szybko. Uczniowie podjęli to wyzwanie odważnie i sprawnie. Szybko nawiązali kontakty z rówieśnikami i zrobiło się międzynarodowo. W miejscu naszej destynacj (Schkeuditz West ) była młodzież z Portugalii, Węgier, Rumunii, Polski. Codzienne praktyki odbywały się w różnych miejscach. Wcześniej uczniowie zostali zapoznani z zasadami funkcjonującymi w miejscach pracy. Niektórzy musieli samodzielnie dojechać do Lipska czy Halle, ale to nie stanowiło żadnego problemu. W każdej chwili mogli liczyć na pomoc niemieckich i polskich opiekunów. Praktyki odbywały się w terminalach handlowych sieci Netto, warsztatach elektrycznych, stanowiskach komputerowych. Uczniowie mogli w ten sposób doskonalić swoje umiejętności, zdobywać doświadczenie zawodowe, rozwijać kompetencje językowe. Po odbyciu tego stażu zagranicznego uczniowie otrzymają potwierdzenie swoich kompetencji przez uznawane w Europie dokumenty ECVET, Eurppass Mobilność oraz certyfikaty wystawione przez organizację przyjmującą i szkołę. Ten zagraniczny pobyt to również możliwość poznania miast Saksonii – Lipska – miasta targów, kongresów, muzyki, sztuki oraz stolicy Saksonii - Drezna z pięknymi  zabytkami i tragiczną historią. 25 -26.03.2017 uczniowie uczestniczyli w dwudniowej wycieczce do Berlina. Była to atrakcja nie byle jaka! Stolica Niemiec jest bardzo nowoczesna, otwarta na eksperymenty np. Muzeum Holocaustu. Byliśmy również w fabryce samochodów BMW w Lipsku. Zostanie jeszcze do zwiedzenia lotnisko w Lipsku. 01.04.2017r. będzie można powiedzieć, że projekt Erasmus + już za nami.

Każdy uczestnik przywiezie oprócz zdjęć swoje wspomnienie tego wyjazdu. Jeśli podróże kształcą ,to wiedza nabyta w ten sposób jest bezcenna. Lekcja w szkole przegrywa z taką konfrontacją.