• Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Erasmus+ Włochy

Email Drukuj PDF


 

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU MOBILNOŚCI W REGGIO EMILIA  19.01-17.02.2019r.

Projekt pn. „ Technik ma pracę w Unii Europejskiej” był realizowany przy wsparciu programu Unii Europejskiej Erasmus+. Celem projektu było podniesienie kompetencji ( wiedzy, umiejętności i postaw) uczniów kl. I CD i II CK Zespołu Szkół w Łazach oraz zwiększenie szansy na europejskim rynku pracy. Zagraniczne praktyki umożliwiają uczniom zapoznanie się z europejskimi standardami pracy oraz nowymi osiągnięciami technologicznymi. Dodatkowo realizacja projektu umożliwia naszej szkole zwiększenie jakości kształcenia. Udział w projekcie jest bezpłatny. Każdy z uczestników miał zapewnione wyżywienie( obiadokolacje), ubezpieczenie, kieszonkowe, koszty transportu, dojazdy do miejsca stażu ( Modena, Parma, Reggio Emilia), wycieczki. Uczniowie kl. I CD i II CK swoje praktyki rozpoczęli 21.01.2019r. W ciągu dwóch pierwszych tygodni pobytu uczniów we Włoszech opiekunkami były: p. Monika Małysa i p. Marta Szatan , od 02.02.2019 p. Beata Fronczek i p. Andrzej Czapla.  W dniu 07.02.2019r. odbyła się wizyta monitorująca . Z przedstawicielami organizacji wysyłającej p. P.Abuckim, p. B. Lachurem i p. K. Szlachtą został omówiony dotychczasowy przebieg mobilności i zostały zgłoszone zaistniałe problemy np. problem wyżywienia uczestników, brak dostępu do szybkiego Internetu, który utrudniał kontakt z rodzinami, brak sali do spotkań , integracji).Pierwsze dni na pewno były trochę stresujące dla uczniów, gdyż znaleźli się przecież w nowej sytuacji życiowej i w nowym miejscu. Proces adaptacji odbył się jednak bardzo szybko. Uczniowie podjęli to wyzwanie odważnie i sprawnie. Codzienne praktyki odbywały się w różnych miejscach. Wcześniej uczniowie zostali zapoznani z zasadami funkcjonującymi w miejscach pracy. Niektórzy musieli samodzielnie dojechać do Parmy, czy Modeny, ale nie stanowiło to żadnego problemu. W każdej chwili mogli liczyć na pomoc włoskich i polskich opiekunów. Praktyki odbywały się w terminalach handlowych, księgarniach, szkolnych warsztatach, w biurze i, w szkole, gdzie uczniowie uczestniczyli w lekcjach języka włoskiego. Mieliśmy przyjemność obserwować takie zajęcia na które zostaliśmy zaproszeni , jako opiekunowie grupy w dniu 12.02.2019r. a w dniu 14.02.2019r. udaliśmy się z wizytą monitorującą do Parmy, do księgarni Liberia Futurino i księgarni w Reggio Emilia Liberia UVer. Uczniowie w swoich miejscach pracy  mogli doskonalić swoje umiejętności, zdobywać doświadczenie zawodowe , rozwijać kompetencje językowe i interpersonalne. Pobyt na Erasmusie był również możliwością  poznania kultury włoskiej, mody, pięknych miast włoskich, stylu życia, smaków kuchni włoskiej. 03.02.2019r. odbyła się wycieczka do Wenecji. Chociaż pogoda nie dopisała, to i tak Wenecja w strugach deszczu wyglądała pięknie. Stolica prowincji i regionu Lombardia , czyli Mediolan , który zwiedzaliśmy 09.02.2019r. zachwycił nas swoimi zabytkami, zwłaszcza Katedrą Mediolańską Duomo, najsłynniejszym teatrem operowym La Scala, Galerią Wiktora Emanuela. Światowa stolica mody oraz finansowo- gospodarcze centrum Włoch żyje w myśl zasady „ czas to pieniądz”, a dyscyplina pracy rządzi życiem jego eleganckich mieszkańców. Nie brakowało również polskich akcentów. Bona Sforza- księżna Mediolanu była żoną Zygmunta I Starego, a w Reggio Emila Józef Wybicki napisał w  dniach 16-19 lipca 1797r. hymn polski „ Mazurek Dąbrowskiego”, pierwotnie nazywany „ Pieśnią Legionów Polskich we Włoszech”. Pobyt nasz zakończył się 16.02.2019r. Był bardzo udany. Uczestnicy projektu byli wyjątkową grupą . Opiekunowie i nauczyciele włoscy również podkreślali zaangażowanie, komunikatywność i zdolności naszych uczniów. Na pewno każdy uczestnik tego wyjazdu przywiózł oprócz pięknych zdjęć i miłych wspomnień bezcenną wiedzę  i nowe spojrzenie na siebie i ludzi. 

PREZENTACJA >>>Erasmus+ 2018.04.  Wprowadzający: mgr inż. Krzysztof Sapkowski   Dodająca informację: mgr Anna Kowalska.

Uczyć bawiąc, bawiąc uczyć...
Pod takim hasłem przebiegały zajęcia z wsparcia kulturowego w ramach Projektu Erasmus +. Uczniowie zostali zapoznani z normami kulturowymi, obyczajowymi, tradycją i obrzędowością Włoch. Zajęcia miały za zadanie uświadomić młodzieży różnice kulturowe, specyficzny rozkład dnia i pracy ze względu na obowiązującą we Włoszech sjestę, uczulić na zwyczaje, a nawet przesądy.
Wielkie emocje wywołały informacje na temat płacenia mandatów we Włoszech... sądzę jednak, że nikt nie znajdzie się w takiej sytuacji.

Czytaj więcej >>>

 OPIS PROJEKTU

„Technik ma pracę w Unii Europejskiej”

WŁOCHY( Parma, Reggio Emilia)

 

                        

                   Projekt „Technik ma pracę w Unii Europejskiej ”w ramach programu Erasmus + został zaplanowany dla 58 uczniów kształcących się na kierunkach: technik eksploatacji portów i terminali oraz technik elektroenergetyk transportu szynowego Zespołu  Szkół im. prof. Romana Gostkowskiego.

 

W jego ramach przewidziane  są dwie mobilności  po 29 osób w terminach:

 

·        01.10.2018r - 26.10.2018r.

·        20.01.2019r - 16.02.2019r.

 

      Projekt będzie realizowany przy współpracy z firmą pośredniczącą YouNet. Jest to instytucja ,która posiada duże doświadczenie w realizacji wielu projektów i od lat zajmuje się organizacją praktyk zagranicznych .

Młodzież naszej szkoły odbędzie tam staże zawodowe, co pozwoli im zaistnieć w warunkach silnej konkurencji na rynku pracy oraz we współczesnej zintegrowanej Europie.

Firma zapewni uczestnikom m.in. zakwaterowanie ,program kulturowy, organizację transportu .Dokonają monitoringu oraz ewaluacji praktyk. 

Deklaracje są dostępne u koordynatora projektu lub na stronie http://www.gostek.eu/ w zakładce ‘Erasmus+ „Technik ma pracę w Unii Europejskiej”)

Deklaracja uczestnictwa w projekcie 

Formularz zgłoszeniowy 

Regulamin Erasmus+ 

 

 

 HARMONOGRAM PROJEKTU

 „Technik ma pracę w Unii Europejskiej”

WŁOCHY( Parma, Reggio Emilia)

I. Działania przed okresem mobilności.

Harmonogram.

·       Rekrutacja – I tura: grudzień 2017r – styczeń 2018r.

·        II tura: wrzesień 2018r.

·       Przyjmowanie zgłoszeń od uczestników potrwa min. 2 tygodnie.

·       Przygotowanie do mobilności: I tura: luty – czerwiec 2018r.

·        II tura: wrzesień 2018 r. –  styczeń 2019r.

 

II. Mobilność (termin z podróżą): I tura: 30.09 – 27.10.2018r.,

 II tura: 20.01 – 16.02.2019r.

II. Działania po okresie mobilności listopad 2018r. – listopad 2019r.

·       Ewaluacja projektu

·       Działania upowszechniające