• Zwiększ rozmiar czcionki
 • Domyślny rozmiar czcionki
 • Zmniejsz rozmiar czcionki

Zadania pedagoga szkolnego

Email Drukuj PDF

ZADANIA PEDAGOGA SZKOLNEGO

 • Dbanie o realizację obowiązku nauki.

 • Rozpoznawanie potrzeb, trudności, niepowodzeń szkolnych.

 • Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży.

 • Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

 • Udzielanie indywidualnej pomocy uczniom i kompensowanie braków środowiska rodzinnego.

 • Rozwiązywanie i zapobieganie sytuacjom konfliktowym wśród młodzieży.

 • Udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze.

 • Wsparcie rodziców w wychowaniu.

 • Współpraca z pracownikami placówek wspierających szkołę w działaniach wychowawczych, socjalnych, profilaktycznych, społecznych, psychologicznych (PPP , Policja , Sąd Rodzinny, MOPS, kuratorzy).